Currarino syndrom

Også kjent som: Currarinos triade, Hereditær sacral dysgenesi
Engelsk navn: Currarino syndrome
Engelske synonym: Currarino triad


Definisjon

Currarino syndrom er en medfødt, arvelig tilstand hvor nedre del av tarmen enten er for trang, munner ut på feil sted eller ikke har en synlig åpning (anorektal misdannelse), sammen med en oppfylling like foran korsbenet (presacral masse).

Fra Orphanet

ORPHA: 1552
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q87.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)