Craniometalfyseal dysplasi


Engelsk navn: Craniometaphyseal dysplasia


Definisjon

Craniometaphyseal dysplasia (CMD) is a very rare genetic bone disease characterized by progressive diffuse hyperostosis of cranial bones causing facial dysmorphism and functional repercussions, and metaphyseal widening of long bones.

Fra Orphanet

ORPHA: 1522
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q78.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)