Craniofrontonasal dysplasi


Engelsk navn: Craniofrontonasal dysplasia
Engelske synonym: CFND,CFNS,Craniofrontonasal syndrome


Definisjon

A rare X-linked malformation syndrome characterized by craniofacial abnormalities, grooved nails, intellectual disability and various skeletal and soft tissue abnormalities.

Fra Orphanet

ORPHA: 1520
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q87.1

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)