Congenital contractural arachnodactyli - CCA

Også kjent som: CCA, Beals syndrom, CCA (Distal artrogrypose type 9)
Engelsk navn: Congenital contractural arachnodactyly
Engelske synonym: Beals syndrome,Beals-Hecht syndrome,CCA syndrome,Distal arthrogryposis type 9


Definisjon

CCA er en sjelden og arvelig bindevevstilstand karakterisert av medfødt stive og bøyde ledd, lange og tynne ben, armer, hender og fingre, og skjevhet i ryggen.

Fra Orphanet

ORPHA: 115
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q68.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (3)

Tre barn, ei har AMC
  |  13 min

Vårt liv med AMC

Aurora er ni og Monica er voksen, de snakker om hvordan det er å ha arthrogryposis multiplex congenita (AMC).