Combined immunodeficiency due to ZAP70 deficiency


Engelsk navn: Combined immunodeficiency due to ZAP70 deficiency
Engelske synonym: Zeta-associated-protein 70 deficiency


Definisjon

A very rare, severe, genetic, combined immunodeficiency disorder characterized by lymphocytosis, decreased peripheral CD8+ T-cells, and presence of normal circulating CD4+ T-cells, leading to immune dysfunction.

Fra Orphanet

ORPHA: 911
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: D81.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)