Combined immunodeficiency due to RELA haploinsufficiency


Engelsk navn: Combined immunodeficiency due to RELA haploinsufficiency
Engelske synonym: CID due to RELA haploinsufficiency


Definisjon

Det er for tiden ingen tilgjelig informasjon om denne undertypen. Se lenkene under for mer informasjon.

Fra Orphanet

ORPHA: 596759
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: D81.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)