Coffin-Siris’ syndrom

Også kjent som: Syndrom de Coffin-Siris
Engelsk navn: Coffin-Siris syndrome
Engelske synonym: CSS


Definisjon

Coffin-Siris’ syndrom påvirker flere kroppssystemer. Symptomene kan variere fra person til person, men vanlige kjennetegn er utviklingshemning, underutvikling i fingre eller tær og karakteristiske ansiktstrekk.

Fra Orphanet

ORPHA: 1465
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q87.1

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)