Cockayne syndrom

Også kjent som: CS
Engelsk navn: Cockayne syndrome


Definisjon

Cockaynes sykdom (CS) er en arvelig fremadskridende nevrologisk sykdom med defekt reparasjonsevne for skader i arvestoffet, en såkalt DNA-reparasjonssykdom.

Fra Orphanet

ORPHA: 191
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q87.1

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)