CLN3 sykdom


Engelsk navn: CLN3 disease
Engelske synonym: Classic juvenile NCL,Classic juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis


Definisjon

This disease is described under Juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis

Fra Orphanet

ORPHA: 228346
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: E75.4

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)