Cleidokranial dysplasi


Engelsk navn: Cleidocranial dysplasia
Engelske synonym: Cleidocranial dysostosis


Definisjon

Cleidocranial dysplasi (CCD) er en medfødt arvelig tilstand hvor lukking av skallesømmene er forsinket, og hvor kragebeina mangler eller er underutviklet. Tannutviklingen er påvirket.

Fra Orphanet

ORPHA: 1452
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q74.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)