Chronic mucocutaneous candidiasis


Engelsk navn: Chronic mucocutaneous candidiasis
Engelske synonym: CMC


Definisjon

A rare primary immunodeficiency characterized by persistent, debilitating and/or recurrent infections of the skin, nails, and mucus membranes, mainly with the fungal pathogen <i>Candida albicans</i>.

Fra Orphanet

ORPHA: 1334
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: B37.2

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)