Chronic granulomatous disease


Engelsk navn: Chronic granulomatous disease
Engelske synonym: CGD,Chronic septic granulomatosis


Definisjon

A rare primary immunodeficiency, mainly affecting phagocytes, which is characterized by an increased susceptibility to severe and recurrent bacterial and fungal infections, along with the development of granulomas.

Fra Orphanet

ORPHA: 379
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: D71

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)