Childhood-onset nemaline myopathy

Også kjent som: Nemaline myopathy child
Engelsk navn: Childhood-onset nemaline myopathy
Engelske synonym: Mild nemaline myopathy


Definisjon

Childhood onset nemaline myopathy, or mild nemaline myopathy is a type of nemaline myopathy (NM; see this terms) characterized by distal muscle weakness, and sometimes slowness of muscle contraction.

Fra Orphanet

ORPHA: 171439
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G71.2

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)