Charcot-Marie-Tooths sykdom type 4


Engelsk navn: Charcot-Marie-Tooth disease type 4
Engelske synonym: AR-CMT1,Autosomal recessive demyelinating Charcot-Marie-Tooth,CMT4


Definisjon

A disorder that belongs to the genetically heterogeneous group of CMT peripheral sensorimotor polyneuropathy diseases.

Fra Orphanet

ORPHA: 64749
Klassifiseringsnivå: Group of disorders
ICD-10:

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)