Central core disease

Også kjent som: Central core myopati, medfødt myopati, Congenital myopathy "central cores" (myofibrilliar)
Engelsk navn: Central core disease


Definisjon

Central core disease (CCD) is an inherited neuromuscular disorder characterised by central cores on muscle biopsy and clinical features of a congenital myopathy.

Fra Orphanet

ORPHA: 597
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G71.2

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)