Cardiofaciocutant syndrom

Også kjent som: CFC, Kardiofaciokutant syndrom
Engelsk navn: Cardiofaciocutaneous syndrome
Engelske synonym: CFC syndrome


Definisjon

Cardiofaciocutant syndrom (CFCS) påvirker mange deler av kroppen, særlig hjertet (cardio-), ansiktstrekkene (facio-), og huden og håret (cutaneous). Diagnosen kjennetegnes ved en rekke medfødte forstyrrelser som gir generell mistrivsel i småbarnsalder, som spisevansker, redusert vekst, typiske ansiktstrekk, hjertefeil og ulike forandringer i hud, sentralnervesystem og mage-/tarmsystem. Personer med syndromet har ofte forsinket utvikling og fra moderat til alvorlig utviklingshemning.

Fra Orphanet

ORPHA: 1340
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q87.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)