Canavans sykdom

Også kjent som: CS, Spongiform leukoencefalopati
Engelsk navn: Canavan disease
Engelske synonym: ACY2 deficiency,Aminoacylase 2 deficiency,Aspartoacylase deficiency,Spongy degeneration of the brain


Definisjon

Canavans sykdom er en sjelden, fremadskridende, nevrologisk sykdom med forandringer primært i hjernens hvite substans (myelinet), derav navnet leukoencefalopati.

Fra Orphanet

ORPHA: 141
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: E75.2

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)