Medfødt binyrebarksvikt

Også kjent som: Medfødt binyrebarksvikt, CAH
Engelsk navn: Congenital adrenal hyperplasia
Engelske synonym: CAH


Definisjon

CAH skyldes enzymsvikt i binyrebarken som fører til redusert eller ingen produksjon av hormonet kortisol. Enzymsvikten påvirker også produksjonen av andre hormoner som produseres i binyrebarken og kan gi aldosteronmangel og overskudd av mannlig kjønnshormon.

Fra Orphanet

ORPHA: 418
Klassifiseringsnivå: Group of disorders
ICD-10: E25.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)