Bernard-Soulier syndrom


Engelsk navn: Bernard-Soulier syndrome
Engelske synonym: Giant platelet syndrome,Hemorrhagiparous thrombocytic dystrophy


Definisjon

Medfødte blodplatedefekter (trombocyttdefekter) er en gruppe meget sjeldne tilstander der blodplatene ikke fungerer normalt. Blåmerker, blødninger fra nese og tannkjøtt og kraftige menstruasjonsblødninger er de vanligste symptomene.

Fra Orphanet

ORPHA: 274
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: D69.1

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)