Beckwith-Wiedemanns syndrom


Engelsk navn: Beckwith-Wiedemann syndrome
Engelske synonym: BWS,Exomphalos-macroglossia-gigantism syndrome,Wiedemann-Beckwith syndrome


Definisjon

Beckwith-Wiedemanns syndrom (BWS) kjennetegnes av økt vekst i fostertid og tidlige barneår. Tilstanden kan variere mye fra person til person. Mange fødes med navlebrokk og ulike organer kan være forstørrede. Stor tunge er karakteristisk. Noen få har økt risiko for svulster. Intellektuell og motorisk utvikling er som regel normal.

Fra Orphanet

ORPHA: 116
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q87.3

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)