Becker muskeldystrofi

Også kjent som: BDM, Becker muscular dystrophy, Becker MD
Engelsk navn: Becker muscular dystrophy
Engelske synonym: BMD,Becker dystrophinopathy


Definisjon

Beckers​ muskeldystrofi (BMD) er en arvelig muskelsykdom som hovedsakelig rammer gutter. Sykdommen skyldes en feil i muskelcellene, som fører til at kraften i musklene svekkes over tid. Hvor alvorlig sykdommen er varierer fra person til person.

Fra Orphanet

ORPHA: 98895
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G71.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)