Bacterial susceptibility due to TLR signaling pathway deficiency


Engelsk navn: Bacterial susceptibility due to TLR signaling pathway deficiency


Definisjon

Pyogenic bacterial infection due to MyD88 deficiency is a primary immunodeficiency characterized by increased susceptibility to pyogenic bacterial infections, including invasive pneumococcal, invasive staphylococcal and pseudomonas disease.

Fra Orphanet

ORPHA: 183713
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: D84.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)