Autosomal recessive primary immunodeficiency with defective spontaneous natural killer cell cytotoxicity


Engelsk navn: Autosomal recessive primary immunodeficiency with defective spontaneous natural killer cell cytotoxicity
Engelske synonym: Autosomal recessive primary immunodeficiency with defective spontaneous NK cell cytotoxicity,CD16 deficiency


Definisjon

A rare, genetic primary immunodeficiency characterized by recurrent respiratory and skin viral infections (Epstein-Barr virus, herpes simplex virus, human papillomavirus), deficient spontaneous cytotoxicity of natural killer cells, but preserved antibody-dependent cellular cytotoxicity. No other abnormalities are present on immunologic work-up.

Fra Orphanet

ORPHA: 437552
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: D84.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)