Autosomal dominant myosinlagrings-myopati


Engelsk navn: Autosomal dominant myosin storage myopathy
Engelske synonym: MSMA

Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)