Autoimmunt lymfoproliferativt syndom

Også kjent som: ALPS
Engelsk navn: Autoimmune lymphoproliferative syndrome
Engelske synonym: ALPS,Canale-Smith syndrome


Definisjon

A rare, inherited disorder characterized by non-malignant lymphoproliferation, multilineage cytopenias, and a lifelong increased risk of Hodgkin's and non-Hodgkin's lymphoma.

Fra Orphanet

ORPHA: 3261
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: D47.9

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)