Atypical Timothy syndrome


Engelsk navn: Atypical Timothy syndrome
Engelske synonym: ATS,Atypical LQT8


Definisjon

This disease is described under Timothy syndrome

Fra Orphanet

ORPHA: 595109
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: I49.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)