Ataxia telangiectasia

Også kjent som: AT, Louis-Bars syndrom
Engelsk navn: Ataxia-telangiectasia
Engelske synonym: Louis-Bar syndrome


Definisjon

Dette omfatter en lang rekke variasjoner der både hjerne, lillehjerne, ryggmarg og perifere nerver kan være berørt. Tilstanden kan derfor være vanskelige å klassifisere.

Fra Orphanet

ORPHA: 100
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G11.3

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (3)