Arvelig faktor Xlll-mangel


Engelsk navn: Congenital factor XIII deficiency
Engelske synonym: Fibrin-stabilizing factor deficiency


Definisjon

Faktor XIII-mangel er en svært sjelden blødersykdom som skyldes en defekt i blodlevringsmekanismen. Den er arvelig, medfødt og livslang. Sykdommen rammer både kvinner og menn.

Fra Orphanet

ORPHA: 331
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: D68.2

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (7)