Arvelig ataksi

Også kjent som: Hereditær ataxi, Rare hereditary ataxia, Rare hereditary ataxia
Engelsk navn: Hereditary ataxia


Definisjon

Arvelig ataksi er en felles betegnelse på en lang rekke arvelige sykdommer med balanse- og koordinasjonsvansker som dominerende symptom. Medisinske årsaker er mange og omfatter et stort spektrum av ulike sykdommer og utviklingsforstyrrelser.

Fra Orphanet

ORPHA: 183518
Klassifiseringsnivå: Group of disorders
ICD-10:

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)