Arteriell tortuosity syndrom

Også kjent som: ATS
Engelsk navn: Arterial tortuosity syndrome
Engelske synonym: ATS


Definisjon

​Arteriell tortuosity syndrom (ATS) er en sjelden bindevevstilstand som kjennetegnes av slyngede blodårer (arterier). Ved ATS er det forhøyet risiko for utvidelse (dilatasjon / aneurisme) og innsnevringer (stenoser) av store og mellomstore arterier.

Fra Orphanet

ORPHA: 3342
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: I77.1

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)