Anhidrotic ectodermal dysplasia-immunodeficiency-osteopetrosis-lymphedema syndrome


Engelsk navn: Anhidrotic ectodermal dysplasia-immunodeficiency-osteopetrosis-lymphedema syndrome
Engelske synonym: OL-EDA-ID


Definisjon

This syndrome is characterized by severe immunodeficiency, osteopetrosis, lymphedema and anhidrotic ectodermal dysplasia.

Fra Orphanet

ORPHA: 69088
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q78.2

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)