Anhidrotic ectodermal dysplasia-immunodeficiency-osteopetrosis-lymphedema syndrome


Engelsk navn: Anhidrotic ectodermal dysplasia-immunodeficiency-osteopetrosis-lymphedema syndrome
Engelske synonym: OL-EDA-ID
Informasjon

Senter for sjeldne diagnoser ved OUS har kunnskap om diagnosen.

ORPHA: 69088
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q78.2Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)