Alternerende hemiplegi

Også kjent som: Alternating hemiplegia
Engelsk navn: Alternating hemiplegia


Definisjon

Denne sykdommen viser seg hos barn, som regel med debut i de første to leveårene. Navnet betyr skiftende lammelse av kroppens ene side (først den ene, senere den andre siden).

Fra Orphanet

ORPHA: 209978
Klassifiseringsnivå: Group of disorders
ICD-10:

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)