Alport syndrom

Også kjent som: Hereditær nefritt
Engelsk navn: Alport syndrome
Engelske synonym: Alport deafness-nephropathy,Alport hearing loss-nephropathy


Definisjon

Alport syndrom er et sjeldent og arvelig syndrom som karakteriseres av nyresykdom og hørselstap som utvikler seg over tid. Noen ganger påvirkes også synet. Nyresykdommen gir i enkelte tilfeller alvorlig nyresvikt som må behandles med dialyse og/eller nyretransplantasjon.

Fra Orphanet

ORPHA: 63
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q87.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (10)