Alpha‑thalassemia‑X‑linked intellectual disability syndrome

Også kjent som: Alfa-thalassemi-x-bundet mentalt retardasjonssyndrom
Engelsk navn: Alpha-thalassemia-X-linked intellectual disability syndrome
Engelske synonym: ATR-X syndrome


Definisjon

A rare X-linked syndromic intellectual disability characterized by profound developmental delay, facial dysmorphism, genital abnormalities and alpha thalassemia.

Fra Orphanet

ORPHA: 847
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: D56.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (1)