Alpers sykdom

Også kjent som: PNDC, progressiv infantil poliodystrofi, Alpers-Huttenlochers sykdom/syndrom og Progressive Neuronal Degeneration of Childhood with liver disease, PNDC, Alpers sykdom
Engelsk navn: Alpers-Huttenlocher syndrome
Engelske synonym: Alpers progressive sclerosing poliodystrophy,Alpers syndrome,Progressive neuronal degeneration of childhood with liver disease


Definisjon

Alpers sykdom er en sjelden, fremadskridende sykdom som spesielt rammer hjernen og i noen tilfeller leveren.

Fra Orphanet

ORPHA: 726
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G31.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)