Alpers sykdom

Alpers sykdom er en sjelden, fremadskridende sykdom som spesielt rammer hjernen og i noen tilfeller leveren.

Frambu senter for sjeldne diagnoser har kompetansesenteransvar for diagnosen.

Trykk her for å lese mer på Frambu sine sider

Ressurser (4)