Akrokallosalt syndrom


Engelsk navn: Acrocallosal syndrome
Engelske synonym: ACS


Definisjon

Akrokallosalt syndrom er en sjelden tilstand karakterisert av hel eller delvis fravær av hjernebroen/hjernebjelken (corpus callosum agenesi), forandringer i armer og/eller ben, tilstedeværelse av ekstra fingre eller tær (polydactyli), mindre forandringer i hodeskalle og ansikt (kraniofaciale forandringer) og utviklingshemming.

Fra Orphanet

ORPHA: 36
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q04.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Ressurser (7)