Afibrinogenemi

Også kjent som: Koagulasjonsfaktor I-mangel
Engelsk navn: Familial afibrinogenemia


Definisjon

Faktor I-mangel er en svært sjelden blødersykdom som skyldes komplett mangel på eller dysfunksjon av blodlevringsfaktor I (fibrinogen) i blodet.

Fra Orphanet

ORPHA: 98880
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: D68.2

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)