Adrenoleukodystrofi

Også kjent som: ALD, X-ALD, cerebral ALD, adrenomyelonevropati, asymptomatisk ALD, AMN
Engelsk navn: Adrenomyeloneuropathy


Definisjon

Adrenoleukodystrofi er en arvelig, medfødt stoffskiftesykdom som gir forstyrrelser i fettsyrestoffskiftet. Adreno betyr binyre, leuko betyr hvit og dystrofi betyr forstyrrelse av veksten eller funksjonen til et organ. Sykdommen rammer særlig binyrene og den hvite substansen i nervesystemet, og gir gradvis fremadskridende funksjonsnedsettelse. ALD følger et X-bundet (kjønnsbundet) arvemønster. Menn rammes derfor ofte hardere enn kvinner.

Fra Orphanet

ORPHA: 139399
Klassifiseringsnivå: Subtype of disorder
ICD-10: E71.3

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)