Aagenæs syndrom

Også kjent som: Gallestaselymfødem syndrom, Lymphoedema cholestasis syndrome 1, LCS1, Cholestasis-lymphedema syndrome
Engelsk navn: Cholestasis-lymphedema syndrome
Engelske synonym: Aagenaes syndrome


Definisjon

Aagenæs syndrom er en arvelig leversykdom hvor gallens flyt fra lever til tarm er hemmet. Tilstanden påvirker også lymfesystem.

Fra Orphanet

ORPHA: 1414
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q82.0

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)