4H leukodystrophy

Også kjent som: Hypomyelinating leukodystrophy
Engelsk navn: 4H leukodystrophy
Engelske synonym: POLR-related leukodystrophy


Definisjon

4H står for hypomyelinisering (manglende myelin i hjernen påvist ved MR-undersøkelse), hypodonti (manglende eller avvikende små tenner) og hypognadisk hypogonadisme (manglende pubertetsutvikling).

Fra Orphanet

ORPHA: 289494
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: G37.8

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)