45,X/46,XY mixed gonadal dysgenesis

Også kjent som: Mann med kjønnskromosommosaikk
Engelsk navn: 45,X/46,XY mixed gonadal dysgenesis
Engelske synonym: 45,X/46,XY MGD,45,X0/46,XY MGD,45,X0/46,XY mixed gonadal dysgenesis


Definisjon

A rare disorder/difference of sex development (DSD) associated with a numerical sex chromosome abnormality resulting from Y-chromosome mosaicism and associated to abnormal gonadal development and features of Turner-Syndrome.

Fra Orphanet

ORPHA: 1772
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q98.7

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)