22q11.2 duplikasjon

Også kjent som: 22q11.2 microduplication syndrome
Engelsk navn: 22q11.2 duplication syndrome
Engelske synonym: 22q11.2 microduplication syndrome,Dup(22)(q11),Duplication 22q11.2,Trisomy 22q11.2


Definisjon

22q11.2 duplikasjon betyr at en del av kromosommaterialet på kromosom 22 finnes i flere kopier enn vanlig. Dette kan gi fra få til mange symptomer og varierende utfordringer fra person til person. Duplikasjonen gir imidlertid økt sårbarhet for organ- og utviklingsforstyrrelser. Kognitiv funksjon kan også variere.

Fra Orphanet

ORPHA: 1727
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q92.3

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)