16p11.2p12.2 mikrodelesjon


Engelsk navn: 16p11.2p12.2 microdeletion syndrome
Engelske synonym: Del(16)(p11.2p12.2),Monosomy 16p11.2p12.2


Definisjon

16p11.2 delesjoner er tap av kromosommateriale på kromosom 16 som gir varierende utslag i funksjonsnivå og grad av utfordringer for personer med denne diagnosen. Diagnosen spenner fra normal fungering til utviklingshemming med motoriske, språklige og sosiale utfordringer.

Fra Orphanet

ORPHA: 261211
Klassifiseringsnivå: Disorder
ICD-10: Q93.5

Mer informasjon


Deler av informasjonen over er hentet fra ORPHAdata med lisens: Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)