Autisme og psykiske lidelser. Gjenkjennelse og forekomst.


Laget av: Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

Hensikt

Hvordan gjenkjenne og diagnostisere psykiske lidelser hos mennesker med autisme.

Målgruppe

Fagpersoner i spesialisthelsetjenesten.

Tidsbruk

15 minutter
VAR DENNE ARTIKKELEN NYTTIG FOR DEG?

Del denne artikkelen
Sissel Berge Helverschou. Ph.d., Psykologspesialist. Foto.
Sissel Berge Helverschou. Ph.d., Psykologspesialist.