Sjeldne diagnoser: Om kroppsøvinsgfaget i skolen

Hva kan barn med sjeldne diagnoser forvente av tilrettelegging i kroppsøving når de begynner på skolen? Foredrag med idrettspedagog Wenche Wilhelmsen.

Informasjon

Sist oppdatert: 25. juni 2020