Multiple osteokondromer (MO): Tilrettelegging i skolen

Se hvordan du kan tilrettelegge skolehverdagen slik at barn med MO får oppfylt læreplanmålene og være en integrert del av klassen.

Informasjon

 • Faglig ansvarlig

  TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

 • Målgruppe

  Målgrupper: Skolepersonell

 • Diagnoser

  Multiple osteokondromer (MO) eller multiple hereditære eksostoser (MHE)

 • Sertifisering

  Uten sertifisering

 • Tid

  6 min

Sist oppdatert: 10. november 2020