Multiple osteokondromer (MO): Tilrettelegging i skolen

I denne filmen får du se hvordan man kan tilrettelegge skolehverdagen slik at barn med multiple osteokondromer får oppfylt læreplanmålene og får være en integrert del av klassen.

Informasjon

Sist oppdatert: 27. mai 2020