Hva kan vi gjøre for å sove bedre?

Hvorfor må vi egentlig sove? Hvordan påvirker stress søvnen? Er B-mennesker egentlig bare litt late med lakenskrekk? Hva kan vi gjøre for å sove bedre? Kristina Moberg, psykologspesialist på Frambu, intervjuer Harald Hrubo-Strøm som er søvnspesialist.

Kort oppsummering av innhold
Er det noe foreldre med barn som sover lite er opptatt av, så er det søvn og søvnunderskudd. Kjente ting som kan forstyrre søvnen er barn som ikke sover, bekymringer, døgnrytmeforstyrrelser, lys, blått lys fra PC, nettbrett og mobiler, andres snorking og egen snorking. Du kan sikkert komme på mange flere ting som kan forstyrre søvnen din.

Vi blir som regel mer opptatt av søvn når vi får for lite av den.

I denne podkasten møter vi Harald Hrubo-Strøm som er søvnspesialist (i tillegg til å være overlege på Øre-Nese-Halsavdelingen på Akershus universitetssykehus). Han har nylig skrevet boken «Sov godt» og vi er heldige å få en rask prat med ham.

Han blir intervjuet av Kristina Moberg, psykologspesialist på Frambu. Hun spør blant annet: Hvorfor må vi egentlig sove? Hvordan påvirker stress søvnen? Er B-mennesker egentlig bare litt late med lakenskrekk? Hva kan vi gjøre for å sove bedre?

Hrubo-Strøm sammenligner søvnsystemet vårt med bilen, slik at vi lettere kan begripe det komplekse systemet vi alle er født med. Det er 3 ting som regulerer søvnen vår: 1) Søvntrykket («bremsen»), 2) Døgnrytmen («giret») og 3) Tankebøra («gassen»), sier han. Han skiller mellom søvnsykdommer og søvnplager, og velger her å konsentrere seg om søvnplagene. Lytt og lær litt mer om søvnen.

Informasjon

Sist oppdatert: 2. desember 2020