Fysisk aktivitet er egenomsorg

Anders Hall Grøterud, som har hovedfag i idrettspsykologi, mener at aktivitet er medisin og at fysisk aktivitet ikke bare er bra for kroppen, men for hukommelsen, tenkningen og stressreguleringen. Han håper at foreldrene som lever med økt stress over tid, skal finne noen smutthull i hverdagen til å være fysisk aktiv. Psykologspesialist på Frambu, Kristina Moberg intervjuer ham.

Kort oppsummering av innhold
I denne podkasten møter vi Anders Hall Grøterud, som har hovedfag i idrettspsykologi og brenner for temaet «fysisk aktivitet som egenomsorg».

Han mener at aktivitet er medisin og viser til mange studier som konkluderer med at fysisk aktivitet ikke bare er bra for kroppen, men for hukommelsen, tenkningen og stressreguleringen. Han håper at foreldrene som lever med økt stress over tid, skal finne noen smutthull i hverdagen til å være fysisk aktiv.

Grøterud er daglig leder av Aktivitetsalliansen, som er et samarbeid mellom syv kjente organisasjoner innen fysisk aktivitet, sunnhet og forebyggende helse. Aktivitetsalliansen jobber med å fjerne hindringer og se etter løsninger for å motivere flere til å bevege seg.

Han blir i denne podkasten intervjuet av Kristina Moberg, psykologspesialist på Frambu. Psykologen lurer på hvordan man skal finne tid, når tiden ikke er der. Skal man ha med manualer og treningsstrikk på sykehuset? Skal man bare innse at det er en tid for alt, og at det ikke er plass til egenomsorg? Dette er spørsmål hun lurer på og Anders deler sin kunnskap og sitt engasjement, så det er umulig å ikke få lyst til å røre på se

Denne samtalen ble tatt opp i forbindelse med et fagkurs som Frambu arrangerte 4. mai 2018 som het «Foreldre på vakt», der målgruppen var foreldre til barn med en sjelden diagnose.

Er det noe som kjennetegner foreldrerollen når man har barn i huset, så er det mye ansvar, omsorgsrolle, kjærlighet, bekymringer og opplevelse av «tid i klemme / tidsklemma». Dersom barnet har en sjelden diagnose som medfører helseutfordringer og sykdom, opplever foreldre å måtte «være på vakt» over tid.

Får barnet mitt et epileptisk anfall i natt? Hvordan er pusten? Vil hun klare skolehverdagen? Så tynn hun er blitt, bør vi be om hjelp til kosthold også? Foreldrene sier at de har mange bekymringer, en stram tidsplan med store omsorgsoppgaver, hverdag preget av planlegging, møter og oppfølging til ulike helsetjenester. Når hverdagen er preget av ekstra store krav til ansvar og omsorg, blir det da tid og krefter igjen til å ta vare på seg sel

Informasjon

 • Faglig ansvarlig

  Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

 • Målgruppe

  Fagpersoner som jobber med personer med en sjelden diagnose og deres familier

  Målgrupper: Helsepersonell

 • Sertifisering

  Uten sertifisering

 • Tid

  20 min

Sist oppdatert: 2. desember 2020