Endringer i tjenester og ytelser når personer med en sjelden diagnose fyller 18 år

I denne podkasten gir Lise Beate Hoxmark, sosionom på Frambu, en kort oppsummering av endringer i tjenester og ytelser når personer med en sjelden diagnose fyller 18 år.

Kort oppsummering av innhold
I denne podkasten gir Lise Beate Hoxmark, sosionom på Frambu, en kort oppsummering av endringer i tjenester og ytelser når personer med en sjelden diagnose fyller 18 år.

Hoxmark tar for seg de forskjellige ytelsene eller tjenestene og aktuell lovhjemmel i NAV, Helfo, Pasientreiser, kommunen, Husbanken, Spesialisthelsetjenesten og noen andre områder hvor dette er aktuelt.

Christoffer Hals, kommunikasjonsrådgiver på Frambu innleder og avslutter denne episoden.

Informasjon

Sist oppdatert: 2. desember 2020