Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) - hva er det?

Spesialpedagogene Heidi Elisabeth Nag og Bjørg Sissel Hoem diskuterer alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) med kommunikasjonsrådgiver Christoffer Hals fra Frambu i denne podkasten. Felles for personer med behov for ASK er at talen ikke er tilstrekkelig i kommunikasjon med andre, og at de derfor har behov for en alternativ kommunikasjonsform som kan erstatte eller supplere talen.

Del 1: Introduksjon

I dette klippet får du vite hva en spesialpedagog egentlig er, hva kommunikativ tilgjengelighet og universell utforming er, samt hvorfor det brukes på Frambu.

Del 2: Ulike former for ASK

Hva er egentlig alternativ og supplerende kommunikasjon, hvilke ulike former finnes det, og hvilke personer har behov for denne formen for kommunikasjon? Det lærer du om i dette klippet.

Del 3: Grafiske symboler

På Frambu brukes ofte tavler med grafiske symboler som ASK-hjelpemiddel. Disse har blant annet et kjernevokabular som skal hjelpe personer som ikke kan kommunisere verbalt. I tillegg brukes såkalte tematavler aktivt ulike steder på Frambu. Tavlene har grafiske symboler som hjelper til å gjøre kommunikasjonen enklere. Dette klippet gir informasjon om hva disse tavlene er, hvordan de brukes og hvorfor de er så viktige.

Del 4: Symbolbruk og tegn

I dette klippet får du vite hvordan symbolbruk og tegn kan bidra til å stryke talespråket, hvorfor det er viktig å bruke symbolspråket over lengre tid, og hvilken betydning det kan ha å lære dette språket for personer med alvorlig grad av utviklingshemming.

Del 5: ASK for personer med kognitiv funksjonsevne

Framu har vært opptatt av ASK i mange år. Her får du høre litt om hvordan bruken av dette har utviklet seg i arbeidet Frambu gjør for personer med nedsatt kognitiv funksjonsevne.

Del 6: Opplæring i hjelpemidler

Her får du høre om hvordan de ulike formene for ASK brukes, og hvilke utfordringer de kan skape for personer som jobber med barn som trenger dem. Du lærer også litt om opplæring i bruk av de ulike hjelpemidlene.

Del 7: Individuell tilpasning

Når personer som trenger ASK skal ta i bruk utstyr er det viktig å tilpasse dette individuelt, også med tanke på hvilke ord som tas i bruk, ettersom personene befinner seg i ulike miljøer og ønsker å snakke om forskjellige ting. Det får du vite mer om i dette klippet.

Del 8: Barn og samtaler med symbolbruk

Det er ikke så store forskjeller på verbalt språk og språk som blir til ved hjelp av ASK. I dette klippet får du høre om hvordan symbolene kan gjøre samtalene med barnet tilnærmet de som kunne vært gjort ved hjelp av verbal kommunikasjon.

Del 9: ASK som alternativ eller tillegg til verbalt språk

ASK er mer enn tegn til tale og tekniske løsninger, eller ulike symboler. ASK er alt som er et alternativ eller tillegg til talespråket. I dette klippet får du høre mer om kartlegging av signaler barn med store kommunikasjonsvansker og alvorlig utviklingshemming kommer med, og hvordan disse kan tolkes og brukes til kommunikasjon.

Del 10: Andre kilder til mer informasjon om ASK

I dette klippet får du en kort innføring i hvor du kan få mer informasjon om ASK. Du får kan bruke nettsider, bøker, kommunikasjonsmiddelselskaper og informasjon via NAV.

Informasjon

Sist oppdatert: 15. desember 2020